Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA/SODELOVANJA

LEPOTA BIVANJA

Načrtovanje notranje opreme in opremljanje notranjih prostorov je zasnovano na podlagi velikosti in namembnosti prostora, želja stranke in lastnih idej.
Projekt notranje opreme je individualen, strokovno obravnavan in zasnovan na temeljih funkcionalnosti in estetike.

OSNOVNI POGOJI

Plačilo storitve se izvede ob začetku svetovanja/načrtovanja, v kolikor ni s stranko drugače dogovorjeno.
V primeru odpovedi sodelovanja v fazi, ko je svetovanje/načrtovanje že v teku in je račun že plačan, vračilo denarja ni mogoče.
V primeru spreminjanja izrisov in načrtov po opravljeni vizualizaciji se zaračuna znesek v vrednosti 50 % od celotnega zneska.
Sodelovanje in dogovarjanje s stranko potekata preko telefonskih pogovorov in/ali pisno po elektronski pošti.
Za korektno in strokovno svetovanje ter načrtovanje je stranka dolžna sporočiti vse podatke o obravnavanih prostorih (dimenzije, instalacije, odprtine …) v primeru, da se ne odloči za meritve in ogled na domu.
V primeru plačila v dveh obrokih se prvi obrok (50 %) plača ob začetku načrtovanja, drugi obrok (50 %) pa ob polovici projekta. Glede na obsežnost projekta se v začetku sodelovanja določi in opredeli, kaj obsega prva in kaj druga polovica projekta.

IZRISI IN VIZUALIZACIJE

Načrtovanje in priprava izrisov potekata postopoma. Stranka prejema izrise tekom načrtovanja v vpogled, ob tem pa so upoštevane njene želje, komentarji in predlogi.
Vse rešitve in predlogi so argumentirani in natančno obrazloženi. V primeru nefunkcionalne rešitve stranka prejme opozorilo glede morebitnih slabosti in nevšečnosti.
V izrisih so uporabljene realne barve in materiali, ki so ob koncu načrtovanja tudi navedeni.
Načrtovanje notranje opreme je zaključeno, ko stranka potrdi izgled prostora, ki vključuje postavitev in izgled pohištva, vključitev barv in materialov ter vključitev dekoracije in ostale opreme.

Ko stranka dokončno potrdi ureditev prostora, se pripravijo vizualizacije prostorov (do 6 pogledov), načrti pohištva, ki je predvideno za izdelavo po naročilu ter popis vseh dogovorov, ki so bili dorečeni tekom načrtovanja.
V primeru plačila 3D-izrisov v dveh obrokih predstavljajo prvo polovico načrtovanja oblikovanje in načrtovanje notranje opreme ter ureditev prostora, druga polovica pa obsega pripravo vizualizacij, načrtov in popis dogovorov.
Vse dimenzije so okvirne in informativne. Mizar je pred izdelavo pohištva po naročilu dolžan opraviti svoje izmere.

 

SVETOVANJE

Storitev svetovanja zajema pisni nasvet na podlagi trenutne situacije in želja strank.
Vsak nasvet je obravnavan in zaračunan posamezno. V kolikor stranka želi nasvet za prostor, ki je bil v preteklosti že obravnavan, se svetovanje ponovno zaračuna.
Storitev svetovanja se izvaja v primeru:
– predlogov glede uporabe barvnih kombinacij in materialov,
– postavitve in razporeditve notranje opreme (v primeru, da ima stranka že obstoječi načrt prostora),
– pregleda načrtov prenov ali novogradenj.

 

MERITVE

Podatki, ki so pridobljeni ob opravljenih meritvah in ogledu prostora, so za lastno rabo in načrtovanje prostora.Strošek meritev se obračuna ločeno od stroška načrtovanja. Naročnik je dolžan meritve plačati v primeru, da se po opravljenih meritvah ne odloči za sodelovanje, kot tudi v primeru nadaljnjega sodelovanja.
Meritve niso nujne, so pa priporočljive.

S plačilom računa stranka potrjuje, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja.